Humac
Wczytuję dane...

Nawozy Humac

Niestety nie znaleziono produktu!

1. Sprawdź poprawność zapytania i spróbuj ponownie.
2. Ogranicz szukane słowa do jednego lub dwóch.
3. Podaj ogólną nazwę produktu, którego szukasz. Później będziesz mógł ograniczyć wyniki wyszukiwania korzystając z zaawansowanych filtrów.

Jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych jest ziemia, która jest podstawą i pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego. Jest ona niezbędna do wytworzenia paszy dla zwierząt, ale także żywienia ludzi. Dlatego też bardzo ważna jest dbanie o jej jakość, odpowiednie uprawianie i ochrona. Stosowanie niewłaściwych praktyk rolniczych może prowadzić do degradacji i zanieczyszczenia gleb. Może również mieć niekorzystny wpływ na środowisko, ale także na zmiany klimatu. Stosowaniem niewłaściwych albo w złych stężeniach środków chemicznych zanieczyszcza glebę różnymi substancjami toksycznymi, które są w trakcie przetwarzania produktów przechodzą do łańcucha pokarmowego, a tym samym bezpośrednio zagrażają zdrowiu ludzi.

Jakość każdego ogniwa w łańcuchu pokarmowym powinna być misją dla każdego, kto w swojej działalności ma wpływ na jakość i skład gleby, pasz, a tym samym jakość produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Produkty Humacu swój skład mają oparty tylko i wyłącznie o substancje naturalne o wysokim stężeniu kwasów huminowych otrzymywanych z leonarditu bez dalszej obróbki chemicznej. Nasze badania z lat 90. koncentrują się na wykorzystaniu tych naturalnych substancji w celu przywrócenia i poprawy żyzności gruntów rolnych w celu zmniejszenia zużycia nawozów mineralnych, zdrowsze zwierząt bez antybiotyków i ochrony środowiska.

Celem naszej pracy jest zdrowy łańcuch pokarmowy, produkcja żywności bez toksyn i poprawa jakości środowiska.

Proponujemy rolnikom oraz hodowcom możliwość osiągnięcia efektywnej uprawy rolniczej i produkcji zwierzęcej, przyjazną dla środowiska i dostosowanej do rosnącego zapotrzebowania na produkty naturalne i organiczne.