Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy ehodowla

pod adresem internetowym www.ehodowla.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony

przez Rolmix Spółka Jawna  Mieczysław Głuchowski, Tadeusz Kicko, Krzysztof Rumik przy ul. Targowa 27 08-200 Łosice.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest RolmixKrzysztof Rumik Piotr Rumik Spółka Jawna przy ul. Targowa 27 08-200 Łosice.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji 

oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu 

dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

4. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych 

za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Rolmix
Krzysztof Rumik Piotr Rumik Spółka Jawna

z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Rolmix Krzysztof Rumik Piotr Rumik Spółka Jawna informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, Rolmix Krzysztof Rumik Piotr Rumik Spółka Jawna stosuje protokół SSL.

3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. 

Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

Pliki cookies / Tracking pixel


1. Rolmix Krzysztof Rumik Piotr Rumik Spółka Jawna używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.

2. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i 

na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. 

Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym (są to tzw. „cookies stałe“). 

Osoba korzystająca ze Sklepu internetowego może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość. 

3. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:


a) umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;


b) rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);

c)
zachowania personalizacji strony, ustawień języka;
 

d) lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.


4. Dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjne“ i „stałe“. 

Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

5. Rolmix Krzysztof Rumik Piotr Rumik Spółka Jawna używa :

a) plików „cookie sesyjnych“:
Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z serwisu Sklepu internetowego. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. 

Dzięki informacjom w nich zawartym Rolmix Krzysztof Rumik Piotr Rumik Spółka Jawna może analizować informacje dotyczące zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację serwisu 

Sklepu internetowego – jego personalizację i poprawę użyteczności;

b) Pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z serwisu Sklepu internetowego nie usunie ich automatycznie, 

a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z serwisu Sklepu internetowego daje taką możliwość.

 6. Rolmix Krzysztof Rumik Piotr Rumik Spółka Jawna używa w ramach Sklepu internetowego Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookie, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. 

Traking pixels wykorzystywane są przez Rolmix Krzysztof Rumik Piotr Rumik Spółka Jawna do pomiaru zachowań użytkownika na stronie, do wysyłki newslettera, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. 

Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z

naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić 

ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.