Wczytuję dane...

Program Moja Woda 2023

Program Moja Woda 2023

CZYM JEST PROGRAM PRIORYTETOWY "MOJA WODA"?

Głównym celem programu "Moja Woda" jest zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych. Dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury, program ma za zadanie chronić zasoby wodne oraz zapobiegać skutkom suszy w Polsce.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Obejmuje to także osoby planujące budowę bądź rozpoczynające budowę takiego budynku. Dofinansowanie jest dostępne również dla właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których budynki zostaną oddane do użytkowania zgodnie z prawem przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE?

Dofinansowanie w formie dotacji może pokryć nawet do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, które wchodzą w skład przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 6 tysięcy złotych, dzięki czemu można znacznie zmniejszyć koszty inwestycji.

CO JEST KWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA?

Koszty kwalifikowane to m.in. zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji związanych z gromadzeniem i retencjonowaniem wód opadowych lub roztopowych. Dotyczy to m.in. zbiorników na wodę deszczową. Warto także podkreślić, że minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie wynosi 2 tysiące złotych.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

Aby wziąć udział w programie, należy założyć konto na portalu beneficjenta na stronie WFOŚIGW (o ile jeszcze nie posiadamy takiego konta). Następnie należy pobrać i wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny na stronie programu. Wypełniony formularz należy przesłać za pośrednictwem "SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF" na portalu beneficjenta. Konieczne jest także dostarczenie wersji papierowej wniosku do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WARTO SIĘ POSPIESZYĆ!

Nabór wniosków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym, jednak warto działać szybko, aby otrzymać dofinansowanie w aktualnie obowiązującej wysokości. Program "Moja Woda" może zostać zakończony lub wstrzymany w dowolnym momencie, dlatego warto działać niezwłocznie.

Zachęcamy do zakupu zbiorników na wodę deszczową. Można skorzystać również z kalkulatora, który pomoże dobrać odpowiedni zbiornik na deszczówkę.

LINKI DO INFORMACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH WFOŚIGW

Województwo Dolnośląskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Województwo Lubelskie
Województwo Lubuskie
Województwo Łódzkie
Województwo Małopolskie
Województwo Mazowieckie
Województwo Opolskie
Województwo Podkarpackie
Województwo Podlaskie
Województwo Pomorskie
Województwo Śląskie
Województwo Świętokrzyskie
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Województwo Wielkopolskie
Województwo Zachodnio-Pomorskie

Kliknij tutaj, aby poznać naszą ofertę na zbiorniki na deszczówkę.  

ZBIORNIKI NAZIEMNE: 

ZBIORNIKI PODZIEMNE: 

źródło: JFC Polska