Wczytuję dane...

Wyniki zastosowania Humac Natur AFM w różnych hodowlach zwierząt cz. 2 (psy, króliki, owce, przepiórka)

Zobacz produkt HUMAC Natur AFM

Psy

Aplikacja wewnętrzna kwasów huminowych ewentualnie ich soli jest stosowana w zakresie profilaktycznym i przy leczeniu różnych schorzeń o przebiegu ostrym i przewlekłym.

Ze względu na ich własności preparaty są z powodzeniem stosowane szczególnie przy schorzeniach układu pokarmowego różnego pochodzenia – przy wystąpieniu biegunek, problemach z trawieniem, zaparciach, kolkach i wrzodach. Preparat sprawdził się przy leczeniu anemii (niski poziom czerwonych krwinek, hemoglobiny albo całkowitej objętości krwi), współudziale przy detoksykacyjnym działaniu na wątrobę i stymulowaniu systemu immunologicznego. Doskonałe wyniki osiąga się przy ostrych zatruciach takimi metalami ciężkimi, jak ołów, miedź, rtęć, kadm lub bar oraz przy innych zatruciach, które u psów są spowodowane najczęściej połknięciem toksycznej trutki na gryzonie (środki gryzoniobójcze), przedawkowaniem lekarstw albo umyślnym podaniem zatrutej karmy. Ważne jest przy tym aplikowanie terapeutycznych dawek kwasów huminowych jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów, ewentualnie przy podejrzeniu otrucia.

Nadają się one do długotrwałego leczenia chorób nerek, wątroby, trzustki i tarczycy oraz praktycznie przy wszystkich chorobach infekcyjnych.

Kwasy huminowe podaje się zapobiegawczo w krytycznych okresach życia zwierząt, przede wszystkim sukom przed porodem i podczas karmienia w celu poprawy żywotności nowo narodzonych szczeniąt, u starszych psów w celu wsparcia system immunologicznego i dla poprawienia funkcji życiowych u wszystkich grup wiekowych, dla przyspieszenia i poprawy przebiegu rekonwalescencji, szczególnie po poważnych i długotrwałych schorzeniach. Okresowa aplikacja profilaktycznych dawek kwasów huminowych do karmy zapewnia dobry stan zdrowia zwierząt i poprawia ich kondycję.

Zewnętrzna aplikacja kwasów huminowych jest wykorzystywana szczególnie przy chorobach układu ruchu psów takich, jak uszkodzenia albo zapalenia stawów, mięśni, wiązań, ścięgien i kości, skurczach mięśni oraz zapaleniach żył, krwiakach, wybroczynach, itp. Bardzo skuteczne są one przy leczeniu chorób skórnych różnego pochodzenia, na przykład alergii, oparzeń, ran, ugryzień owadów, gnilnych i niegnilnych zapaleń skóry i pazurów i infekcji pleśniowych oraz przy schorzeniach i zapaleniach gruczołów mlecznych u suk, zapaleniach spojówek ocznych, pyska i przewodów słuchowych. Lokalnie można je aplikować w formie okładów, opatrunków, kąpieli, płukanek, itp.

Przykład zastosowania:

 1. Problem z muchówkami u psa:

 2. Wiejski pies łańcuchowy, owczarek niemiecki w wieku około 13 – 14 lat, chowany na zewnątrz.

 3. Już od kilku lat w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych małe muchy gryzą go w uszy, powodują świerzbienie, niepokój i zapalenie skóry. Pies ma egzemę również na udzie, jest w złej kondycji, sierść matowa, w niektórych częściach ciała wyliniała, wygląda staro. Stan został stwierdzony w październiku 2011.

 4. Historia choroby: przed paroma latami pies zjadł trutkę na ślimaki, co spowodowało zwiększenie problemów.

 5. Dostaje granulki z TESCO oraz odpady z kuchni. W czasie uboju również odpady mięsne.

 6. Psu do karmy był przez całą zimę dodawany HUMAC Natur AFM, około pół łyżeczki do herbaty na dzień i probiotyczny preparat PROBIODOG zawsze przez 7 dni co 3 – 4 tygodnie.

 7. Karmienie nie uległo zmianie, dostawał tylko więcej odpadów z kuchni.

 8. Stan w marcu 2012: Pies jest bardzo dobrze odżywiony, wesoły, sierść jest błyszcząca, gęsta, skóra nigdzie nie ma uszkodzeń. Uszy zdrowe, małżowiny uszne bez śladów uszkodzenia.

 9. Stan w październiku 2012: pies jest zdrowy, wesoły. Skóra i sierść zdrowe, bez oznak uszkodzenia. Z muchówkami nie ma już żadnego problemu.

Króliki

Eksperymentalna hodowla królików CVŽV w Nitre, Słowacja

A) Eksperymenty na młodych królikach od odstawienia do osiągnięcia ciężaru do uboju to jest od 35 do 77 dnia życia

Badane wskaźniki:

 • przyrost masy żywej,

 • zużycie KZ,

 • wykorzystanie karmy,

 • średni dzienny przyrost masy żywej,

 • stan zdrowia,

 • śmiertelność królików,

 • przyswajanie środków odżywczych z podawanej karmy KZ

 • mikrobiologiczne badanie próbek odchodów i pozostałości potrawiennych z układu pokarmowego.

Grupa doświadczalna:

 1. 82 szt. królików obu płci w wieku 35 dni

 2. do 77 dnia podawano eksperymentalną KZ z dodatkiem HUMAC Natur AFM w ilości 3kg na tonę KZ, jednocześnie był podawany preparat probiotyczny PROPOUL (2g na 10 szt.) w czasie od 35 do 49 dnia i od 63 – 70 dnia życia

 3. Pierwsze 3 dni po odstawieniu do systemu poideł był zwierzętom podawany CITROENZYMIX (5ml/10 l wody).

Grupa kontrolna

 1. 82 szt. królików obu płci w wieku 35 dni

 2. od 35 do 63 dnia podawano kontrolną KZ z kokcydiostatykiem – robenidyną (60 mg/kg KZ),

 3. po tym okresie była podawana tym zwierzętom ta sama KZ, ale już bez dodatku robenidyny

Pierwsze 3 dni po odstawieniu do systemu poideł był zwierzętom podawany zakwas FORAFORM (3 l/1000 l wody).

B) Eksperymenty na dorosłych samicach

Badane wskaźniki:

 • stan zdrowia samic i młodych,

 • średni ciężar nowo narodzonych królików,

 • liczba narodzonych królików – żywych i martwych,

 • śmiertelność do 1 tygodnia życia,

 • śmiertelność do odstawienia,

 • ciężar żywy przy odstawieniu

Grupa doświadczalna:

 • 20 szt. samic po wcześniejszych 2-3 miotach

 • ciężarnym samicom była podawana w ostatniej jednej trzeciej ciąży (tj. 21 dnia) doświadczalna karma KZ z wkomponowanym HUMAC Natur AFM (3 kg / tonę KZ), za jednocześnie tym samicom na tydzień przed i tydzień po wykoceniu podawano też preparat probiotyczny PROPOUL (2g/10szt.)

Grupa kontrolna:

 • 20 szt. samic po wcześniejszych 2-3 miotach

 • podawana standardowa KZ bez dodatku kokcydiostatyków

Wyniki

Podawanie preparatów najwyraźniej przejawiło się w następujących wskaźnikach:

 • większy ciężar żywo narodzonych królików

 • niższa śmiertelność do odstawienia 35 dni

 • wyższy ciężar przy odstawieniu

 • niższa całkowita śmiertelność królików 26

 • podaną procedurę z zastosowaniem preparatów można zastąpić zastosowaniem kokcydiostatyków w mieszankach paszowych ME

 • zasadniczo zmniejszyła się liczba Clostridii w treści jelita grubego u królików (predyspozycja do biegunek i ujawnianie się Clostridii), a wzrosła ilość laktobacilli i enterokoków.

Owce

Wpływ preparatów PROGAL i HUMAC Natur AFM na wskaźniki reprodukcji u owiec, wzrost i śmiertelność jagniąt do odstawienia i po odstawieniu został sprawdzony w eksperymentalnych warunkach hodowli owiec w Trenčianskej Teplej, gdzie owce zostały podzielone na dwie grupy. Owce grupy doświadczalnej i kontrolnej zostały przed rozpoczęciem eksperymentu odrobaczone, a na podstawie wyników diagnostyki ultrasonograficznej ciąży została utworzona grupa doświadczalna a grupa kontrolna owiec (33 + 33 szt.). Obie grupy z punktu widzenia struktury stada i wieku były zbliżone do siebie, a podstawowa dawka paszy w obu grupach była jednakowa. Preparat PROGAL był podawany w grupie doświadczalnej owiec w dawce 2g/szt./dzień, przy czym preparat był dodawany do karmy zasadniczej dla owiec (200 g/szt./dzień przedostatni; 400 g/szt./dzień ostatni miesiąc ciąży, ewentualnie na początku laktacji). Początek podawania PROGAL-u był na około 2 miesiące przed oczekiwanym wykotem, zawsze w 1 tygodniu miesiąca. Preparat HUMAC Natur AFM (w ilości 3 kg na tonę paszy zasadniczej) był podawany doświadczalnej grupie owiec w ostatnim miesiącu przed planowanym wykotem.

Po wykotach owce obu grup zostały przeniesione razem z jagniętami do indywidualnych kojców. Jagnięta były następnie kolejno grupowane, przy czym została utworzona 1 grupa jagniąt kontrolnych i 1 i 1 grupa jagniąt doświadczalnych. Jagniętom z grupy doświadczalnej był podawany preparat PROGAL w dawce około 1 g/szt./dzień (był domieszany do mieszanki paszowej dla jagniąt). Wiek jagniąt na początku podawania PROGAL-u wynosił 7-15 dni. Preparat był aplikowany jagniętom grupy doświadczalnej nieprzerwanie podczas całego eksperymentu.

Stwierdzono, ze dodatek probiotyku i substancji huminowych w karmie owiec i ich jagniąt powoduje głównie przyspieszenie intensywności wzrostu w grupie doświadczalnej jagniąt w porównaniu z grupa kontrolną, która preparatu nie otrzymywała, i to do czasu odstawienia, a jeszcze wyraźniej zaraz po odstawieniu. Pozytywny wpływ zastosowania probiotyku wystąpił u jagniąt doświadczalnych przez ich mniejsze eliminowanie do czasu odstawienia, a szczególnie po odstawieniu. Większy procent eliminowania jagniąt grupy kontrolnej był spowodowany ich gorszym stanem zdrowia, w wyniku czego intensywność wzrostu była niewielka, jagnięta nawet traciły na wadze, co w końcu prowadziło do ich śmierci.

Podczas eksperymentu podawano 0,3% preparatu HUMAC Natur AFM, co stanowi dawkę niższą od zalecanej przez producenta, i nawet wtedy w grupie doświadczalnej osiągnięto lepsze kontrolowane wskaźniki, głównie w zakresie żywotności jagniąt, niż w grupie kontrolnej.

Przepiórka japońska

 Preparat HUMAC Natur AFM i probiotyczny preparat PROPOUL były równocześnie eksperymentalnie zastosowane również w hodowli przepiórek CVŽV w Nitre:

Grupa P – doświadczalna otrzymywała standardową karmę dla rozwijających się przepiórek w wieku do 28 dni, potem karmę dla dorosłych przepiórek zmieszaną z dodatkiem Humac Natur AFM 3 g na 1 kg mieszanki i PROPOUL 3 g na 50 sztuk na dzień – podawane 7 dni raz w miesiącu.

Grupa K – kontrolna otrzymywała standardową karmę dla rozwijających się przepiórek w wieku do 28 dni, potem karmę dla dorosłych przepiórek. Woda i karma – ad libitum dla obu grup.

Kontrolowane wskaźniki – śmiertelność w czasie do 10 dni – przyrost masy żywej do wieku 28 dni i 42 dni – nieśność – ciężar jaj – mikrobowy skład układu pokarmowego, zależności między wybranymi mikroorganizmami – własności reprodukcyjne – skład chemiczny i jakość mięsa – zdrowie zwierząt

Wyniki

 • niższa śmiertelność piskląt w wieku do 10 dni … P – 3,3 % K – 10,9 % – udowodniony wpływ na wzrost masy żywej w wieku 28 dni – wyraźnie większa nieśność % … P – 82,33 % K – 75,01 % – większy średni ciężar znoszonych jaj – szybsze pierzenie się – szybsze wejście w okres nieśności po pierzeniu się – stabilizowanie stanu zdrowia zwierząt

 • podawanie preparatów nie miało wpływu na skład chemiczny i jakość mięsa zwierząt – mikrobiologiczny skład treści jelit: w grupie doświadczalnej nie stwierdzono występowania Clostridium w treści jelit Bakterie kactobacillus są konkurencyjną mikroflorą dla Clostridium przy ich ilości w jelicie grubym 105 KTJ/g i więcej. Izolowanie Clostridium wynosi poniżej 10 KTJ/g przy karmie o wysokiej jakości!

Podsumowanie: naturalny preparat HUMAC Natur AFM i probiotyki mają wyraźny wpływ na:

 • stabilizację stanu zdrowia zwierząt w hodowli – zmniejszenie kosztów lekarstw – cykle bez potrzeby stosowania lekarstw… – niższa śmiertelność i brakowanie piskląt – zwiększenie przyrostów, lepsze wykorzystanie karmy – poprawa nieśności, poprawa jakości skorupek,

 • wpływ na jakość i wygląd pierza,

 • produkty o wysokiej jakości – mięso, jaja, bez pozostałości obcych substancji.

Zobacz produkt HUMAC Natur AFM

Zobacz część cz. 1 (bydło, trzoda, drób)

źródło: http://mirpol.biz/